• Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku,

Zależy nam, żebyś podczas korzystania z naszych usług czuł się komfortowo i dlatego hurtownia internetowa erotizo.pl w niniejszej polityce prywatności zebrała najważniejsze informacje dotyczące gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o klientach hurtowni. Dbamy o Twoją prywatność!


1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Administratorem danych osobowych użytkowników korzystających ze strony internetowej erotizo.pl jest:

Metodo Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie, ul. W.H. Lindleya 16, 02-013 Warszawa, NIP:7011022084, nr REGON: 388260393, KRS: 0000884567, zwana dalej „Administratorem”.

 1. Administrator gromadzi oraz przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Polityka prywatności erotizo.pl ma charakter wyłącznie informacyjny.
2 CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Jeśli zamierzasz założyć konto użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.
 2. Twoje dane przetwarzane są we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem hurtowni internetowej erotizo.pl, zwanej dalej Hurtownią oraz świadczeniem usług w niej oferowanych.
 3. Cel przetwarzania zależy od wybranych usług przez użytkownika i może być związany z:
 • świadczeniem usług oferowanych w Hurtowni;
 • realizacją Twoich zamówień;
 • marketingiem bezpośrednim oferowanych usług.
 1. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe:
 • Imię i nazwisko / nazwa firmy;
 • NIP firmy;
 • Adres dostawy (ulica, numer domu / lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj);
 • Adres zamieszkania / prowadzenia działalności (ulica, numer domu / lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj);
 • Adres e-mail;
 • Numer telefonu;
 • Login i hasło klienta;
 • Numer rachunku bankowego / dane karty kredytowej;
 • Adres IP komputera, z którego dokonano rejestracji konta lub złożono zamówienie.
 1. W przypadku użytkownika, który korzysta w Hurtowni ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia niezbędne dane osobowe użytkownika wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 2. Dane służące do realizacji płatności elektronicznej są przekazywane firmie płatniczej zajmującej się realizacją płatności z wykorzystaniem kart kredytowych lub płatniczych.
 3. Dane niezbędne do wystawienia faktury są przekazywane firmie prowadzącej obsługę księgową hurtowni.
 4. Dane osobowe klientów mogą być przekazywane dostawcom usług i systemów informatycznych w zakresie niezbędnym do świadczenia tych usług.
 5. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom administracji państwowej, organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości, na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez prawo.
 6. Dane osobowe użytkowników nie są udostępniane podmiotom trzecim, oprócz przypadków wyraźnie wskazanych w niniejszym dokumencie.
 7. Podstawa przetwarzania: 
 • umowa sprzedaży / umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • Twoja zgoda wyrażona w Hurtowni - jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na:
  > prowadzeniu marketingu bezpośredniego;
   > przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych;
   > badaniu satysfakcji użytkowników.

3 DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do rejestracji konta użytkownika, założenia oraz realizacji zamówienia.
 2. Założenie konta w Hurtowni nie jest tożsame z otrzymywaniem informacji o charakterze marketingowym wysyłanym przez Hurtownię.
 3. Skutek niepodania danych - w zależności od celu, w jakim dane są podawane:
 • brak możliwości zarejestrowania konta w Hurtowni;
 • brak możliwości korzystania z usług Hurtowni;
 • brak możliwości dokonania zakupów w Hurtowni;
 • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Hurtowni;
 • brak możliwości otrzymywania sugestii produktów, którymi możesz być zainteresowany.
 1. Możliwość cofnięcia zgody: w każdej chwili Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

4 OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych;
 • ustanie możliwości ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Hurtownię z użytkownikiem;
 • zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą;
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
 • w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

5 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
 1. Przetwarzając Twoje dane osobowe Administrator zobowiązuje się do stosowania środków organizacyjnych oraz technicznych, zgodnych z właściwymi przepisami prawa, w tym szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.
 2. Administrator zobowiązuje się do należytej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych, a w szczególności do zabezpieczenia danych przez ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przed ich utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

6 PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • ich sprostowania;
 • usunięcia;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • przeniesienia danych do innego administratora.

A także prawo:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
  > z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów - jeśli ma to zastosowanie;
   > jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 1. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego w dowolnym czasie.
 2. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw pod adresem mailowym: kontakt@erotizo.pl
 3. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6 PLIKI COOKIES

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Hurtowni (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta użytkownik). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. w Wikipedii.
 2. Hurtownia erotizo.pl, jak większość witryn internetowych, korzysta z plików cookies (ciasteczek). Pliki te:
 • są zapisywane w pamięci urządzenia, z którego korzysta użytkownik (komputera, telefonu, itd.);
 • umożliwiają m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Hurtowni;
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.
 1. Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:
 • usunąć pliki cookies;
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.
 1. W Hurtowni ciasteczka wykorzystywane są w celu:
 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji;
 • statystycznym;
 • marketingowym;
 • udostępniania funkcji Hurtowni.
 1. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Hurtowni (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Hurtownią. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy (oznacza to, że nie zawierają cech identyfikujących użytkownika). Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.
 2. W celu uzyskania informacji dotyczącej szczegółowego zarządzania plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:
 • Firefox
 • Chrome
 • Safari
 • Internet Explorer
 • Microsoft Edge
 • Opera

7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.
 2. Każdego użytkownika hurtowni internetowej erotizo.pl obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.

 

 • W hurtowni produkty dla dorosłych

 Potwierdzam że mam ukończone 18 lat